Class 10

List of our 10 CGPA Scorers

DHRUV DHYANI
ESHA CHOPRA
SARGAM CHOUDHARY
SNEHA SINGH
UTKARSH SINGHAL
AMAN SHARMA
TARANA NADEEM
UDITA BHATTACHARYA
NIHARIKA SURI
SHRISTI SINGH
PRAHALAD V RAO